Dotacje UE

dotacje
Flaga

Dofinansowanie projektu ze środków

Funduszy Europejskich

SYNTEZIS Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami
pierwotnymi - blendy"

Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji blendów rozpuszczalnikowych umożliwiających produkcję innowacyjnej w
skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi.
Wartość projektu: 5 469 121,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 999 998,00 zł

Logo UE