Produkty

Fontanna
Fontanna

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Rozcieńczalniki na bazie etanolu całkowicie skażonego

Rozcieńczalniki z grupy HPF na bazie etanolu bezwodnego całkowicie skażonego oraz częściowo skażonego o dowolnej recepturze na życzenie klienta.


Rozpuszczalniki pierwotne
Octan Etylu
Metoksypropanol
Etoksypropanol
Octan izopropylu
Octan n-propylu
N-propanol
Izopropanol
Metyloetyloketon

Mieszanki poligraficzne n-propanol/octan n-propylu/etanol w różnych proporcjach na życzenie klienta.

Puszki
FARBY I LAKIERY

Rozpuszczalniki pierwotne
Octan Etylu (jakość PU i techniczna)

Octan Butylu
Octan Metoksypropylu

Ksylen
Aceton

Izopropanol
Izobutanol
N-Butanol
Metyloetyloketon


Mieszaniny rozpuszczalników
Rozcieńczalnik KSL (Ksylen i Octan Butylu)
Rozcieńczalnik HP-KF (odpowiednik denaturatu fiolet)
Rozcieńczalnik OC-ET (odpowiednik denaturatu bezbarwny)

kosmetyki


KOSMETYKA I CHEMIA GOSPODARCZA

Mieszaniny na bazie alkoholu etylowego
Rozcieńczalnik HP
Rozcieńczalnik HP-1
HP Komponent
Rozcieńczalnik HP bezwodny


Surowce pierwotne
Octan Etylu
Mosstanol L
Aceton
Glikol Monoetylenowy
Glikol Monopropylenowy
Butylglikol (BG)
Butyldiglikol (BDG)
Etyldiglikol (EDG)
Alkohol Izopropylowy